Memorandum o saradnji

Međusobnom saradnjom obe strane kao potpisnici učiti će i primjenjivati nove pristupe u gerontološkim principima u skladu sa evropskim standardima obogaćujući i mjenjajući sebe a time i stereotipe prema populaciji treće životne dobi.

2 thoughts on “Memorandum o saradnji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *