Memorandum o saradnji

Međusobnom saradnjom obe strane kao potpisnici učiti će i primjenjivati nove pristupe u gerontološkim principima u skladu sa evropskim standardima obogaćujući i mjenjajući sebe a time i stereotipe prema populaciji …