U mjesecu julu 2004.god.pokrenut je projekat u “ Local Democratic Governance for Return and Reintegration” u 4 BiH opštine i to Banjaluci, Trebinju, Prijedoru i Gradišci. Glavni partneri u projektu bile su pored 4BiH opštine, i danske opštine Odense, Esbjerg, Herning, Nyborg, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Danske i Danish Refugee Council (DRC) te sredstvima Irske Vlade ( Stolac i Foča). Projekat je imao za cilj promovisanje principa dobre prakse opštinskom nivou i dizajniran je da podrži trajna rješenja za povratak i reintegraciju izbjeglica i raseljenih lica u BiH pomažući i jačajući kapacitete lokalne vlasti i civilnog sektora. Neposredni ciljevi projekta obuhvatili su i razmjenu iskustava najboljih primjera primjene principa dobre prakse između projektnih opština, naročito na područjima razvoja aktivnosti mladih, brige o starijim osobama, ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta i unapređenje demokratije putem boljeg organizovanja civilnog društva. Na inicijativu Danish Refugee Council iz Sarajeva , uz podršku komune Odense i Administrativne službe grada Banjaluke, implementiran je projekat “ Lokal Democratic Governance for return and reintegration in BiH “ u Banjaluci i 09.06.2006.godine otvoren je Dnevni centar za stare osobe u ulici Josifa Pančića 8. Do 31.08.2007.godine projekat je finansiran od strane Danish Refugee Council i lokalne zajednice. Samom otvaranju prethodilo je obimno terensko istraživanje potreba populacije treće životne dobi i tom prilikom anketirano je preko 800 starih osoba različite dobne, polne i nacionalne strukture (oko 5.000 lica u 4 opštine). Rezultati anketiranih na osnovu ponuđenih odgovora pokazali su da pored zdravstvenih usluga starim licima nedostaje druženje, šetnje i društvene igre.